Zoeken

Samenwerking met studenten Avans Hogeschool

Samenwerken met studenten doen we bij HOMIJ maar al te graag. Op dit moment doet VolkerWessels Vastgoedbeheer (onderdeel van HOMIJ) dat met twee groepen studenten van de Avans Hogeschool te Breda. Gezamenlijk doen we onderzoek naar de toepassingsmogelijkheden van predictief onderhoud bij ons project Integraal onderhoud Vrije Universiteit Amsterdam.

AvansHomijVU.jpg

In dit onderzoek richt de eerste groep studenten zich op de technische kant van voorspellende onderhoudstechnieken voor de aanwezige luchtbehandelingskasten, deze installaties zijn bepalend voor het binnenklimaat in gebouwen. De tweede groep kijkt vooral naar de bedrijfskundige kant, waarbij de marketing- en veranderkundige aspecten centraal staan.

 De technische kant van dit onderzoek gaat over vragen als:

  • Welke data willen we uit de luchtbehandelingskasten halen, zodat we eventuele uitval van de installaties voortijdig signaleren?
  • Hoe verkrijgen we deze data?
  • Hoe moeten deze data verwerkt worden?

De bedrijfskundige kant van dit onderzoek gaat over vragen als:

  • In hoeverre draagt predictief onderhoud bij aan een optimale klanttevredenheid?
  • Zijn er voor beide partijen financiële voordelen te behalen op de korte en lange termijn?

Kortom: een mooie uitdaging voor de studenten en voor ons! Over enkele weken volgt een update.