Zoeken

Optimum comfort en energiebesparing bij onderhoud VU Amsterdam

In opdracht van Vrije Universiteit Amsterdam gaat VolkerWessels Vastgoedbeheer (een handelsnaam van HOMIJ Technische Installaties) het integrale onderhoud uitvoeren bij het Wis- en Natuurkundegebouw. De werkzaamheden zijn onlangs gestart, het contract heeft een looptijd van vier jaren met een optie voor nog 2 jaren. De opdracht betreft het totale beheer en onderhoud (zowel het planbaar als het niet planbaar onderhoud) van de bouwkundige en installatietechnische elementen.

20170313 Onderhoud VU VW Vastgoedbeheer.png

Deze opdracht betreft het volledige Wis- en Natuurkundegebouw dat een oppervlak heeft van 101.000 m2.

Op basis van een prestatiegericht contract worden de onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd. VolkerWessels Vastgoedbeheer heeft hiervoor een onderhoudsplan opgesteld waarbij enerzijds de prestaties worden gerealiseerd en anderzijds bedrijfsprocessen van de VU ongestoord doorgang kunnen vinden. Belangrijkste doelstelling is het bereiken van een optimum tussen comfort en energiebesparing.

Vanuit zowel opdrachtgever als opdrachtnemer wordt ingezet op een stevige vertrouwensband, zodat een constructieve samenwerking ontstaat. Verantwoordelijkheid krijgen, verantwoordelijkheid nemen en verantwoording afleggen leiden tot een verder toenemend vertrouwen en een gedegen samenwerking.

20170313 Onderhoud VU VW Vastgoedbeheer.png

Ondertekening contract, op de foto v.l.n.r.:

  • René Berg (Projectmanager VolkerWessels Vastgoedbeheer)
  • Dennis Rietveld (Contractmanager VU)
  • Martin Koelewijn (Directeur VolkerWessels Vastgoedbeheer)
  • Willem Verduyn (Manager Vastgoedbeheer VU)
  • Jan van der Velde (Teamhoofd Gebouwbeheer VU)