Zoeken

Nieuwbouwproject De Trip in Utrecht gegund

Jebber heeft een combinatie onder leiding van Boele & van Eesteren de opdracht gegund voor het realiseren van een nieuwbouwproject in Utrecht. Het project ‘de Trip’ bestaat uit 255 huurappartementen voor starters, bedrijfsruimte voor creatieve ondernemers, ruimte voor horeca en bijbehorende parkeervoorzieningen.

de trip.jpg
de trip.jpg

Het bouwkundig ontwerp voor de Trip is gemaakt door VMX Architects. Voor het in kaart brengen van de wensen van starters en ondernemers is actief met hen samengewerkt. Behalve de realisatie omvat de opdracht voor de combinatie ook 20 jaar onderhoud van het project en de levering en exploitatie van een duurzaam warmteconcept. Jebber is gespecialiseerd in ontwikkeling, verhuur en beheer van woningen voor starters.

“We gaan met onze aannemers een duurzaam, langdurig samenwerkingsverband aan. Dat past in onze visie op wonen, net als de aandacht die wij in dit project aan duurzame energievoorziening geven”, zegt Monique van Loon, directeur Jebber. Jebber heeft nu al tijdelijke bebouwing geplaatst op het terrein ‘de Trip’ aan de Briljantlaan, met onder andere een eetcafé, een proeflokaal voor wijn en whisky en enkele starterswoningen. Deze bebouwing blijft staan totdat de nieuwbouw gereed is, zodat de huurders kunnen doorstromen. “De bouw kan naar verwachting in november aanvangen en zal circa 1,5 jaar duren”, zegt Van Loon, die nog benadrukt dat het bestemmingsplan na een intensief participatieproces met omwonenden en de gemeente is geoptimaliseerd.

“Dit is een nieuwe vorm van samenwerken, waarbij de samenwerkende partijen geen onderaannemers zijn, maar co-makers. Samen met onze partners nemen wij de komende 20 jaar de verantwoordelijkheid voor de energielevering en het onderhoud van dit duurzame project”, zegt Peter van Dijk, directeur Boele & van Eesteren. Namens de combinatie COM4Trip, die verder bestaat uit Klimaatgarant, Giesbers & van der Graaf en VolkerWessels Vastgoedbeheer, zette hij zijn handtekening onder het contract. “Wij bouwen en beheren het project, maar leveren dadelijk dus ook rechtstreeks energie aan de huurders van Jebber.” Daarvoor wordt in het project een installatie voor warmte-koudeopslag (WKO) geplaatst, aangevuld met een zonne-energiesysteem.